Gjennomfør som deltidsstudium

Hud og Spa Akademiet har som målsetting å være en av verdens ledende hudpleieskoler med fokus på trivsel, engasjement, innsats, fagsammensetning og læring. Skolen legger stor vekt på at pensum og undervisning skal være av høy kvalitet. Fagsammensetningen er unik på verdensbasis fordi den har inkludert, og fortløpende inkluderer mange spennende emner. Skolen mener dette er viktig for at du skal kunne få den aller høyeste og mest aktuelle kompetansen, som forventes av klinikker og klienter i en bransje med raskt og spennende utvikling. Dette gjør deg som student ekstra attraktiv i arbeidsmarkedet, fordi du har tilegnet deg solid kvalitet og den aller nyeste kompetanse med de beste forutsetninger for å lykkes i arbeidslivet. Skolen arbeider målrettet for at du som student skal innfri alle eksamenskrav.

Hud og Spa Akademiets studietilbud

Deltid/kveldstid

Består av et toårig deltidsstudium på helg fra lørdag til mandag.
Undervisningen foregår fra kl. 08.30 – 17.00. En oppstartsuke ved termin start.

Skolestart medio august 2023

De som velger deltidsstudiet ønsker:

 • En godkjent yrkesutdannelse over 2 år
 • Undervisning på skolen og på nett
 • To innholdsrike og interessante studieår
 • Kombinasjon av skole og jobb
 • Kombinere av skole og familieliv
 • Motivert for å fullføre studiet over to år.

I løpet av deltidsstudiet får du:

 • Praktisk og teoretisk trening
 • Spennende spesialkurs
 • Nettundervisning
 • Praktisk trening på klienter
 • Mulig utplassering i salong eller spa i løpet av studietiden.

Opptak

Hud og Spa Akademiet har ingen spesifikke opptakskrav, men har en nedre aldersgrense på 18 år. Vi legger vekt på interesse, glede og motivasjon hos våre studenter.

Pris/betingelser

Studieavgiften er kr 120 000,-Studieavgiften er delt opp i ett påmeldingsgebyr pålydende kr 5000, ,- og to semesteravgifter à kr 57 500. 

Merkevarer

Skolen vektlegger viktigheten av å benytte anerkjente merkevarer i undervisningen med ulik filosofi og oppbygning.  Studentene får derfor god kjennskap til meget spennende produkter. Skolen mener det er en stor fordel for deg som student at du har erfaring med bruk av de mest interessante og forskjellige produktfilosofier når du skal ut i arbeidslivet.

Cidesco

Hud og Spa Akademiet har samarbeidet med, og har vært en Cidesco-godkjent skole siden oppstart. Cidesco er den mest anerkjente, internasjonale standarden innen hudpleiefaget over hele verden. Hud og Spa Akademiet følger Cidescos fagplan i kombinasjon med offentlige læreplaner, en uslåelig kombinasjon, som gir studentene høy faglig nivå og den aller beste kompetanse.

Les mer om Cidesco her

Undervisningssted – Lokaler & miljø

Hud og Spa Akademiet har store, lyse, trivelige og funksjonelle lokaler sentralt i Trondheim.