Ofte stilte spørsmål

Hvordan finansierer man utdanningen?

Det vanligste er å søke lånekassen for støtte. Alternativt kan du ta opp privat banklån, låne av foreldre eller slekt. Noen får utdanningen betalt av bedrifter, arbeidsformidlingen, yrkesrettet omskolering eller lignende.

Kan man låne eller avbetale gjennom skolen?

Hud og Spa Akademiet kan tilby lån gjennom sin bankforbindelse. Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon.

Kan skolen være behjelpelig med å skaffe bolig?

Ved tidlig varsel kan skolen være behjelpelig med å skaffe hybel i nærheten av skolen.

Er påmelding bindende?

Påmeldingen er bindende når man har returnert skolekontrakten innen tidsfristen.

Hva gjør jeg for å søke?

Send søknadsskjema til skolen. Før du blir tatt opp som elev, vil skolens rektor avtale et personlig intervju med hver enkelt søker. Søknadsskjema kan også lastes ned fra dette nettstedet. Gå til «Opptak» for å finne skjema.

Når er siste påmeldingsdag?

Klassene fylles opp fortløpende, og ønsker man studieplass til en bestemt dato bør man søke i god tid. Man ringer for å avtale et intervju, eller sender en søknad slik at skolen tar kontakt. Når intervjuet er gjennomført, får man en skriftlig bekreftelse på studieplass i god tid før studiestart.

Kan jeg hoppe av utdanningen etter at jeg er tatt opp?

Man kan velge å ikke begynne, men da mister man påmeldingsgebyret i henhold til betalingsfrister.

Finnes det en aldersgrense?

Man må være 18 ar for å avlegge eksamen. Det finnes derimot ingen øvre aldersgrense, da yrket passer veldig godt til den som er litt mere moden, og som søker en ny karriere.

Kan man søke lån i Statens lånekasse for utdanning?

Hud og Spa Akademiet er godkjent av Statens lånekasse for utdanning, og du søker om lån og/eller stipend direkte til lånekassen når du har fått skoleplass. Søknadsskjema og vilkår finner du på lånekassens hjemmesider, Lånekassen (nytt vindu)

Får man jobb etter utdanning?

Hud og Spa bransjen er i sterk vekst, og det skapes nye arbeidsplasser hver dag. Skolens hovedmål er å tilby en utdanning som gjør våre nyutdannende hud og spa terapeuter mest ettertraktet av klienter og arbeidsgivere etter endt utdanning.

Som kvalifisert Hud og Spa Terapeut kan du for eksempel arbeide i en klinikk, på spa, hos en plastikkirurg, på cruiseskip, i parfymeri, som representant for kosmetiske produkter, eller som lærer i hudpleiefag. Det finnes få begrensninger for hva du kan oppnå innenfor dette spennende fremtidsyrke.

Når skal jeg betale studieavgift?

Påmeldingsgebyr/plassbekreftelse forfaller til betaling primo april for høstkursene og medio september for vårkursene. Elevenes materialforskudd forfaller til betaling primo juni for høstkursene og primo oktober for vårkursene. Ved påmelding/bekreftelse etter nevnte dato forfaller betalingen umiddelbart.

Terminavgift for høsthalvåret forfaller til betaling ved skolestart. Terminavgiften for vårhalvåret betales ved skolestart i begynnelsen av januar. Det gjelder spesielle betalingsvilkår for de studenter som finansierer studiet med støtte fra Lånekassen.

Hva med lønn etter endt utdanning?

Det er vanlig å få en fast timelønn, eller fast timelønn pluss provisjon av behandlinger og produktsalg. Noen ønsker ren provisjonslønn av behandlinger og produktsalg. Årslønn vil variere etter innsats, grunnet provisjoner og kundegrunnlag, men det er ingen tvil om at det er gode penger å tjene som hud og spa terapeut. Man må påregne å tjene litt mindre det første året ute i arbeid, fordi det gjerne tar litt tid å få rutine i behandlingene og fart i salget.