Hvorfor ble Hud og Spa Akademiet til

Jeg heter Vibeke Dahl, og det er nå 40 år siden jeg bestemte meg for å ta hudpleieutdanning.

Men jeg startet vel egentlig ved 6 årsalderen i 1968, da min mor ble uteksaminert hudterapeut. Hun åpnet sin egen lille hudpleiepraksis på Curly i Trondheim, den gang Nordens største frisør med 36 ansatte frisører. Jeg ble raskt salongens ivrigste og yngste hjelpeansatt.

Som nyutdannet hudterapeut i 1984 var det få stillinger og få salonger å søke jobb hos. Min mor og jeg bestemte oss for å starte opp en felles drift. Min mor nærmer seg nå 70, men er fortsatt i full jobb ved vårt dagspa Cicerone, og er stadig like engasjert etter 45 år i yrket.

Under utdanningen ble vi elever kontaktet av det norske hudpleieforbundet NKHF, og jeg ble tidlig engasjert medlem i kretsstyret i Trøndelag og fra 1993 i sentralstyret. Arbeidet i hudpleieforbundet var krevende men svært lærerrikt, og som forbundsleder reiste jeg som Norges representant på flere internasjonale kongresser og kurs. Deltagelse ved Cidesco kongresser vekket for alvor min interesse for utdanning og utvikling av faget. Etter å ha gjennomført lærerutdanning i 2001 og arbeidet som hudpleielærer i den videregående skole i nesten 2 år, følte jeg at nødvendig kompetanse var på plass for å åpne en privat hudpleieskole i Trondheim. 30.august 2004 startet vårt første kull med 19 elever ved Hud og Spa Akademiet i Kjøpmanns gt.34 midt i Trondheim sentrum.

Helt fra starten har det vært viktig å gi maksimalt tilbake til elevene. Spaterapi og fotpleie har derfor siden oppstart vært inkludert i vår hudpleieutdanning. Dette har gitt våre nyuteksaminerte elever unike fortrinn fremfor andre, fordi de har kunnet tilby arbeidsgiverne og salongene en bredere kompetanse enn andre. Dette har også sikret dem muligheter for bedre inntjening og dermed bedre lønn. Alle eksamensavgifter i skolens regì er inkludert i studieavgiften, dette inkluderer også Cidesco eksamen.

Det er morsomt å se at vi har vært i forkant av bransjeutviklingen. Andre skoler inkluderer nå, som vi gjorde allerede i 2004, også benevnelsen spaterapeut i yrkestittelen. Med flott innsats fra våre elever klarer vi å gjennomføre utdanningen over ett skoleår på 10 måneder. Andre skoler har valgt å utvide skoleåret til 15 måneder, hvor elevene arbeider uten lønn i skolens elevsalong for å oppfylle krav om praksis etter endt utdanning. Dette kan også gjøres ved vår skole, men vi ønsker at elevene skal komme ut i jobb og tjene penger til seg selv. Så langt har alle våre elever valgt å gjennomføre praksistimer i lønnet arbeid istedenfor å jobbe ulønnet på skolen.

Hud og Spa Akademiet har helt fra oppstart vært en frittstående skole, og skolen har aldri vært eid av leverandører til hudpleiebransjen. Vi mener at uavhengighet fra leverandører er nødvendig for å sikre elevene et nøytralt perspektiv og uavhengige vurderingskriterier. Vi mener at uavhengighet skaper et mangfold som sikrer hudpleiebransjen rettferdige konkurranseforhold og fornuftige priser. Cidesco har krav om at skolene skal ha minimum 2 ulike produktserier, og at de skal være fra to konkurrerende leverandører. Disse reglene er ikke innført for moro skyld.

Mange av våre nyutdannende hud og spa terapeuter har etablert seg med egne klinikker både i sentrale strøk og i utkantstrøk. De har senere ansatt elever fra vår skole. Noen av våre tidligere elever er idag spa-sjefer ved ledende spa, de er ansatt som selgere hos bransjens leverandører, noen jobber som hudpleielærere og noen er ute i den store verden. Jeg er stolt av dem alle, og glade for at vi sammen skaper nye arbeidsplasser som tradisjonelt har vært for kvinner. Spesielt har det vært viktig for utkantstrøkene, med få kvinnearbeidsplasser og begrenset hudpleie, fot og spatilbud.

I dag er heldigvis både yrket og tilbudet for «hvermannsen», og på vår skole har vi hatt vår første mann uteksaminert som hud og spa terapeut. Fra tjeneste i Afghanistan til ett studieår ved Hud og Spa Akademiet. Måtte det komme flere menn i et så langt svært kvinnedominert yrke. Deltagelse fra både kvinner og menn sikrer vårt yrke fremgang og utvikling, og styrker likestilling i vårt samfunn.

Det er idag en svært stor etterspørsel etter Cidesco sertifiserte hud og spaterapeuter. Årsaken til dette er den utrolige utviklingen av spaindustrien i Norge og resten av verden. Spabransjen er idag en av de mest ekspansive tilvekstområder i vår vestlige del av verden. Noen ende på etterspørselen etter ivrige og velutdannede hud og spaterapeuter er derfor vanskelig å se, iallfall i vår levetid. Det er likevel viktig å arbeide for å opprettholde kvaliteten og arbeidsinnsatsen for oss alle. En stadig «mindre» verden med stor flyt av arbeidskraft øker konkurransen om arbeidsplassene.

Så langt kan jeg forsikre om at våre hud og spa terapeuter står høyt i kurs på grunn av en unik og allsidig utdanning kombinert med positive holdninger og arbeidsmentalitet. Jeg er stolt og lykkelig over at så mange velger vår skole fra hele landet. Vi har også en økende mengde søkere fra utlandet og fra våre naboland. Min datter Maud har nå overtatt stafettpinnen som daglig leder ved Hud og Spa Akademiet, som 3.generasjon hud og spaterapeut. Sammen lover vi å fortsette arbeidet med å utvikle og forbedre vår utdanningstilbud som en av de ledende skoler i verden.

Hjertelig velkommen !

Vibeke Dahl Rektor