Studieplan

Som eneste skole i Norge tilbyr HUD OG SPA AKADEMIET en førsteklasses internasjonal hudpleie-utdanning på 1 år, hvor du samtidig blir fotpleier og spa/massasjeterapeut.

Dette gir deg unike fortrinn fremfor andre terapeuter. Etterspørselen etter hudterapeuter med spesialkompetanse innen spa/massasje og fotpleie er sterkt økende, både innenlands og utenlands.

Våre elever tilbys jobb før utdanningen er avsluttet, og arbeider ved hudpleieklinikker,hos hudleger og plastikk-kirurger, spaanlegg, hoteller og cruiseskip, først og fremst i Norge, men også internasjonalt. Mulighetene er utallige for den som ønsker å arbeide innenfor dette spennende fremtidsyrket.

SKOLEÅRET – ADMINISTRATIV INFO

Varighet fulltidsstudiet

Fulltidsstudiet går over 1 skoleår.

De som ønsker deltidsstudium vennligst ta kontakt med skolen.

Termin 1

Mandag-fredag 08.30-15.40

Studiedager gjennomføres på fredager etter avtale.

Termin 2

Mandag, torsdag og fredag 08.30-15.40. Tirsdag og onsdag 09.45-19.00

Studiedager gjennomføres på fredager etter avtale.

Varighet deltidsstudiet

Deltidsstudiet går over 2 skoleår. Obligatorisk oppmøte på skolen 1 helg per måned, lørdag, søndag og mandag fra 08.30-17.00 samt nettundervisning etter avtale.

Faginnholdet på heltidsstudiet og deltidsstudiet er identiske. Du oppnår nøyaktig samme utdanning og kompetanse uavhengig om du velger heltid eller deltid.

Antall elever

12 elever per lærer i praksis.

Skolestart

Ultimo august og primo januar hvert år.

Ferier

8 ukers sommerferie

2 ukers juleferie

1 ukes påske- og vinterferie.

Søknadsfrist

Foreløpig opptak 1.april (oppstart høst) og 1. september (oppstart vår), men studenter taes inn fortløpende frem til studiestart.

Søk her

Søknadskrav

Minst 18 år med god allmennutdanning. Du må beherske norsk, og være villig til å satse seriøst på din utdanning. Alle  interesserte ønskes velkommen til å søke studiet. Vi oppfordrer også menn til å søke.

Tilstedeværelse

For skoleeksamen, vitnemål og diplom kreves 95% oppmøte. Undervisningsplanen er lagt opp slik at det undervises i teori og praksis under hele skoletiden. Prøver og tester skjer også kontinuerlig, og utdanningen avsluttes med en praktisk og teoretisk eksamen. Ved godkjent eksamen mottar du vitnemål, diplom og skolens brosje.

Studieavgift

Studieavgiften for skoleåret 2023/2024 er totalt kr 120.000,- for både fulltidsstudiet og deltidsstudiet. Dette inkluderer undervisning, eksamensavgifter for eksamener skolen gjennomfører, uniform, noe personlig utstyr og produkter til bruk under undervisningen. For å forsterke skolens krav på seriøsitet, hygiene og kvalitet har vi valgt å la alle studenter bruke skolens arbeidsklær. Studieavgiften inkluderer påmeldingsgebyr, plassbekreftelse, og terminavgifter som beskrevet under. I studieavgiften er ikke skolebøker eller offentlige privatisteksamener inkludert.

Hud og Spa Akademiet er godkjent av Statens Lånekasse for lån og stipend.

Cidesco godkjent skole

Hud og Spa Akademiet har vært godkjent av den internasjonale hudpleieorganisasjonen CIDESCO siden skolens etablering, og vi gjennomfører Cidesco eksamen for våre dyktige studenter. Cidesco eksamen er den mest anerkjente standarden for kvalitet og kompetanse innen bransjen. Vår rektor Vibeke Dahl er internasjonal Cidesco sensor.

Påmeldingsgebyr/ plassbekreftelse og materialforskudd

Påmeldingsgebyr/plassbekreftelse, kr 5.000,- forfaller til betaling 14 dager etter at skolekontrakt er underskrevet. Ved påmelding/bekreftelse etter nevnte dato forfaller betalingen umiddelbart.

Terminavgift 

Terminavgift for høsthalvåret, kr 57.500,- forfaller til betaling ved skolestart i august. Terminavgiften for vårhalvåret, kr 57.500,- betales ved skolestart i begynnelsen av januar. Det gjelder spesielle betalingsvilkår for de studenter som finansierer studiet med støtte fra Lånekassen.

Avbestilling/ avbrudd

Avbestilling fra elevens side skal skje skriftlig til skolen. Påmeldingsgebyret refunderes ikke da dette dekker administrasjon ved søknadsbehandlingen. Studenten plikter å betale plassbekreftelse/materialforskudd når avbestillingen skjer etter 1. april (oppstart høst) og 1. august (oppstart vår). Studenter som avbryter studiet etter studiestart plikter å betale terminavgiften for inneværende termin. Ved avbrudd i studiet i andre termin plikter studenten å betale terminavgiften for begge terminene. Dersom studiet avbrytes på grunn av uforutsette, alvorlige forhold som gjør videre studiegang urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure), betales bare for mottatt undervisning.

Garantistillelse

Dersom finansieringen ikke er i orden før skolestart, må det stilles garanti for betaling av terminavgiftene. Garantien kan stilles gjennom bank, kausjon eller annen relevant sikkerhet.

Betaling av terminavgiften

Betaling av terminavgiftene forutsettes gjennomført som beskrevet her. Studenter som ikke har betalt for seg, kan nektes å delta i undervisningen og gå opp til eksamen. Studentforholdet kan også sies opp dersom terminavgiften ikke betales på tross av påkrav. Studenten skal gis minimum 14 dagers varsel om dette fra skolens side. Ved for sen betaling kan skolen belaste renter med 9,25% p.a i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling.

Endring av undervisningstilbud

Skolen tar forbehold om mindre endringer av undervisningstilbudet.

Skolereglement

Skolens regler vil bli gjennomgått med hver enkelt elev, og inngår som en del av skolens betingelser.